HỘI THI LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HỒ NĂM 2021-2022

Nhằm tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính sáng tạo, cải tiến các đồ dùng, thiết bị dạy học hiện có hoặc tự làm thêm các đồ dùng cần thiết phục vụ trong công tác giảng dạy và tạo hứng thú cho trẻ. Đẩy mạnh phong trào làm đồ chơi, thiết bị dạy học bằng những nguyên vật liệu sẵn có cho các hoạt động chăm sóc, giáo dục. Trường MN Đông Hồ đã tổ chức hội thi đồ dùng đồ chơi cấp trường năm học 2021-2022.

Tham dự hội thi gồm có toàn thể giáo viên trong nhà trường với nhiều sản phẩm đẹp mắt, sáng tạo, đảm bảo tính khoa học, đặc biệt nhiều loại đồ dùng được làm từ nguyên vật liệu có sẵn, dễ tìm kiếm. Thông qua hội thi, các giáo viên được chia sẽ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Kết quả tham gia hội thi

Sản phẩm lớp lá 1

Sản phẩm lớp lá 3

Sản phẩm lớp chồi

Sản phẩm lớp mầm

Sản phẩm lớp lá 4

Dựa trên tinh thần học hỏi giúp đỡ nhau các cô đã tạo ra những sản phẩm  đẹp mắt ứng dụng cao vào các tiết học .