Đôi nét về điểm Trường Cừ Đứt thuộc Trường Mầm non Đông Hồ