công văn về việc đi học hay nghĩ học trong mùa dịch corona

Cho phép học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Thực hiện Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sự thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Ngày 02/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có Công văn số 135/SGDĐT-VP về việc cho phép học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc, Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện việc thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 03/02/2020 cho đến hết ngày 08/02/2020 và bố trí học bù vào thời gian thích hợp, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.