Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 25/12/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn dạy học môn Lịch sử trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho 20 giáo viên giảng dạy môn Sử Địa trên địa bàn. Thầy Nguyễn Văn Ba- Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đến dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Thầy Nguyễn Văn Ba- Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đến dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn

 

      Nội dung lớp tập huấn gồm có: Giới thiệu chương trình môn Lịch sử và Địa lí trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một số yêu cầu dạy học môn Lịch sử hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Khuyến nghị điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông hiện hành môn Lịch sử 6,7,8,9.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn: