Hôm nay, ngày 14/11/2020 tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục Mầm non và Trung học cơ sở cấp thành phố, năm học 2020-2021

       Tham dự khai mạc có thầy Trần Dũng Trí Nhân, Thành ủy viên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, có các thầy cô là thành viên Ban tổ chức, thành viên Ban giám khảo, có các thầy cô là lãnh đạo các trường Mẫu giáo, trường Mầm non, trường Trung học cơ sở, trường Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc và 65 giáo viên tham gia Hội thi (Mầm non: 30 giáo viên; THCS: 35 giáo viên).

      Mục đích Hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn Ngành; Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non; công tác giảng dạy  đối với giáo viên phổ thông.

         Nội dung thi gồm 2 phần: Thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi và Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc đối với giáo viên Mầm non và góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc đối với giáo viên Trung học cơ sở. 

      Sau lễ khai mạc các giáo viên tham gia nội dung trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc đối với giáo viên Mầm non và góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc đối với giáo viên Trung học cơ sở. Phần thi thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi sẽ tiến hành từ ngày 23/11/2020 tại các trường trên địa bàn thành phố Hà Tiên.

      Một số hình ảnh trong phần thi trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy