Ngày 31/12/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2021. Tham dự Hội nghị có thầy Trần Dũng Trí Nhân, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; thầy Nguyễn Văn Ba, Chủ tịch công đoàn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo  và công chức cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo.

     Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Công chức cơ quan năm 2020 và xây dựng phương hướng, thông qua Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2021.  Năm 2020, với sự phấn đấu và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2020 đề ra. Trong năm cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng ạt Bằng khen đơn vị đạt thành tích hạng nhì khối thi đua các phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và tặng thưởng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  có 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen, 05 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 100% công chức trong cơ quan được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu  Lao động tiên tiến.