Từ ngày 29/8/2020 đến ngày 31/8/2020, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên tổ chức tập huấn trực tuyến sử dụng sách giáo khoa lớp 1, bộ “Cánh Diều”.

      Có 84 cán bộ, giáo viên lớp 1 và giáo viên các bộ môn ham dự lớp tập huấn.

      Học viên được các tác giả sách giáo khoa giới thiệu nội dung, phương pháp cơ bản dạy sách giáo khoa lớp 1, bộ “Cánh Diều”, giải đáp những thắc mắc khi triển khai thực hiện ở cơ sở giáo dục. 

      Sau lớp tập huấn, các học viên viết bài thu hoạch gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để được xác nhận hoàn thành lớp tập huấn.

      Năm học 2020- 2021, chỉ những giáo viên hoàn thành tập huấn sách giáo khoa mới được phân công dạy lớp 1.