PHÒNG GD&ĐT  TP HÀ TIÊN

  TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HỒ

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                      

              Đông Hồ, ngày 08 tháng 10 năm 2021

Lịch bố trí các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid-19

Hoạt động

Thời gian

Địa điểm

GV phụ trách

Đón trẻ

6g50’ – 7g10’

- Cổng chính (trái)

- Cổng chính (phải)

- Cổng phụ

Lá 1: Lâm Thị Thu Hồng

Lá 2: Tô Thị Hạnh

Lá 3: Võ Thị Anh

7g10’ – 7g30’

- Cổng chính (trái)

- Cổng chính (phải)

Mầm: Trần Mỹ Tiên

Chồi: Ng.H. Phương Nghi

Thể dục

7g30 - 7g40’

Tại lớp

(Bố trí giãn cách 1,5m)

GVCN

Ăn sáng

7g40’- 8g0’

Tại lớp

(Bố trí giãn cách 1,5m)

GVCN

Hoạt động học

 8g00’-  8g30’

Tại lớp

(Bố trí giãn cách 1,5m)

GVCN

Hoạt động ngoài trời

8g30’- 9g00’

- Sân trước

- Sân sau (Vườn cổ tích)

Mầm: Trần Mỹ Tiên

Chồi: Ng.H. Phương Nghi

9g30’-10g00’

 

- Sân trước (bên phải)

- Sân trước (bên trái)

- Sân sau (Vườn cổ tích)

Lá 3: Võ Thị Anh

Lá 1: Lâm Thị Thu Hồng

Lá 2: Tô Thị Hạnh

Hoạt động vui chơi

9g00’-10g00’

Tại lớp

(Bố trí giãn cách 1,5m)

Mầm: Trần Mỹ Tiên

Chồi: Ng.H. Phương Nghi

8g30’- 9g30’

 

Tại lớp

(Bố trí giãn cách 1,5m)

Lá 3: Võ Thị Anh

Lá 1: Lâm Thị Thu Hồng

Lá 2: Tô Thị Hạnh

Vệ sinh - Ăn trưa

10g00’- 11g00’

Tại lớp

(Bố trí giãn cách 1,5m)

GVCN

Ngủ trưa

11g00’- 14g00’

Tại lớp

(Bố trí giãn cách 1,5m)

GVCN

Vệ sinh – ăn xế

14g00’- 15g00’

Tại lớp

(Bố trí giãn cách 1,5m)

GVCN

Hoạt động chiều

15g00’-16g00’

Tại lớp

(Bố trí giãn cách 1,5m)

GVCN

Trả trẻ

16g00’-16g30’

- Cổng chính (trái)

- Cổng chính (phải)

Mầm: Trần Mỹ Tiên

Chồi: Ng.H. Phương Nghi

16g30’- 17g00’

- Cổng chính (trái)

- Cổng chính (phải)

- Cổng phụ

Lá 1: Lâm Thị Thu Hồng

Lá 2: Tô Thị Hạnh

Lá 3: Võ Thị Anh

Hiệu trưởng                                                     Người thực hiện

 

 

 

        Đoàn Thị Phượng                                                     Lê Thị Thanh Vân