Phòng GD – ĐT Thành Phố Hà Tiên

Trường Mầm Non Đông Hồ

Lớp : Lá 1

Giáo viên: Lâm Thị Thu Hồng

Đông Hồ , ngày 03 tháng 12 năm 2020

GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN GIỎI VÒNG THÀNH PHỐ

CHỦ ĐỀ : Nghề Nghiệp

Lĩnh vực phát  triển nhận thức

Hoạt động: Làm quen với toán

Đề tài: Đếm đến 7 – Nhận biết nhóm có 7 đối

tượng – Nhận biết chữ số 7

Độ tuổi: 5 – 6 tuổi

Thời gian: 30 – 35 phút

                               

          I. Mục Tiêu

          - Trẻ nhận biết chữ số 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng.Trẻ  biết đếm số lượng trong phạm vi 7

          - Rèn kỹ năng đếm và xếp tương ứng 1- 1. Biết xếp các đối tượng theo thứ tự từ trái sang phải.

          - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động trong giờ học.Trẻ có ý thức kỷ luật trong giờ học, biết chia sẻ với bạn.

          II. Chuẩn bị

          - Giáo án, máy tính, máy chiếu

          - Mỗi trẻ một bộ lô tô đồ vật trong phạm vi 7

          -  Nhạc, bảng cho trẻ chơi trò chơi

          - Thẻ số 

          - Mô hình thu hoạch nông sản của bác nông dân

          - Mô hình doanh trại bộ đội

          III. Nội dung tích hợp

          - Môi trường xung quanh

          - Âm nhạc: Một số bài hát về chủ đề nghề nghiệp.

          IV. Tiến trình hoạt động

          Hoạt động 1: Ổn định giới thiệu .Ôn luyện đếm và nhận biết trong phạm vi 6

          - Cho cả lớp đi tham quan doanh trại bộ đội vừa đi vừa hát bài “ Cháu thương chú bộ đội”

          - Các con ơi ở bên kía các chú bộ đội đang làm gì vậy các con ?

          - Vậy các con hay đếm xem có bao nhiêu chú bộ đội đang trồng rau? Mời trẻ gắn thẻ số tương ứng.

          - Vậy ở bên này các chú bộ đội đang làm gì đây?

          - Bạn nào giỏi giúp cô và các bạn đếm xem có bao nhiêu chú bộ đội đang bắt cá? Mời trẻ gắn thẻ số tương ứng.

          Hoạt động 2 : Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết số 7

          - Các con ơi, chúng mình vừa đi tham quan doanh trại của các chú bộ đội, vậy bạn nào cho cô biết công việc của chú bộ đội là gì nè ?

          - Ngoài doanh trại bộ đội ra thì hôm nay cô sẽ cho các con tham quan nơi làm ra các loại thực phẩm mà chúng mình sử dụng hằng ngày.

          - Các con có biết đó là nơi nào không?

          - Vậy ai là người làm ra các ra các loại thực phẩm như: lúa, rau, quả... cho chúng ta sử dụng không ?

          - Đây là gì vậy các con?

          - Trên cánh đồng lúa sẽ có ai ?

     - Bây giờ cô sẽ mời các bác nông dân lên cánh đồng để làm việc nha. Cô sẽ xếp hết những bác nông dân này lên cánh đồng lúa .

          - Bác nông dân cần sử dụng cái gì để làm việc vậy các con ?

     - Cô sẽ mang những cái cuốc đến cho các bác nông dân làm việc. Dưới mỗi bác nông dân cô sẽ xếp tương ưng một cái cuốc.

          - Cô mời cả lớp cùng đếm xem có bao nhiêu cái cuốc.

     - Cô hỏi trẻ: các con có nhận xét gì về số cái cuốc như thế nào so với bác nông dân? Vì sao con biết?

     - Cô hỏi trẻ số bác nông dân và số cái cuốc như thế nào với nhau? Vì sao con biết ?

     - Vậy muốn số cái cuốc bằng với số bác nông dân thì chúng ta phải làm như thế nào?

     - Cô thêm 1 cái cuốc ở dưới bác nông dân còn lại.

     - Cô hỏi trẻ số cái cuốc và số bác nông dân như thế nào với nhau?

     - Cô mời trẻ đếm lại có bao nhiêu cái cuốc.

     - Cô mời lớp đồng thanh : 6 thêm 1 được 7.

     - Cô mời trẻ đếm lại số bác nông dân và số cái cuốc.

     - Vậy tương ứng với thẻ chữ số mấy?

     - Cô gắn thẻ chữ số 7.

     - Cô cho lớp, tổ, nhóm cá nhân đọc số 7.

          - Cho trẻ nhận xét chữ số 7. Chữ số 7 gồm có 2 nét, 1 nét ngang và một nét xiên trái gắn liền với nhau tạo thành chữ số 7.

          - Cô tóm ý lại.

          * Hoạt động 3: Luyện tập – Củng cố

          - Các bạn ơi lớn lên các bạn muốn làm nghề gì nào?

          - Đến trường ai sẽ là người dạy dỗ, chăm sóc cho các con.

          - Cô giáo thường dùng những dụng cụ gì ?

          - Nhìn xem ,nhìn xem! Trong  rỗ của các con có gì?
          - Vây bây giờ các con hãy tìm trong rổ và xếp tất cả cô giáo ra ngoài .

          - Bây giờ các con hãy xếp tiếp cho cô 6 cây thước xếp, và tương ứng mỗi cô giáo là một cây thước nào.

          - Các con có nhận xét gì về số cây thước và cô giáo nào! (không bằng nhau)

          - Muốn bằng nhau thì phải làm sao?( thêm một cây thước )

          - Vậy bây giờ chúng mình hãy thêm một cây thước nữa nào!

          - Cho trẻ đếm lại số cô giáo, trẻ đồng thanh: 6 thêm 1 được 7

          - Vậy số cây thước và số cô giáo như thế nào với nhau. Và bằng mấy?

          - Tương ứng với thẻ số mấy?

          - Cho trẻ gắn thẻ số 7,tương ứng với hai nhóm đối tượng.

          - Chúng mình hãy cất số cây thước trước nhé!

          - Cho trẻ đếm các cây thước và cất vào rổ.

          - Tiếp đến là cô giáo nào. Cả lớp đếm lại cô giáo và cho vào rổ.

          - Bây giờ chúng mình còn lại gì? Trẻ đọc lại số 7 và bỏ vào rổ.

          - Trẻ đi cất đồ dùng.

          * Hoạt động 4: Trò chơi luyện tập

          * Trò chơi 1: “Thi đội nào nhanh”

          - Hôm nay cô sẽ cho các con chơi một trò chơi đó là trò chơi “ Thi đội nào nhanh”

          - Cô sẽ chia lớp mình thành 2 đội. Lần lượt từng bạn sẽ lên chọn những mảnh ghép, các con sẽ  lần lượt thay nhau lên gắn để được chữ số 7.

          - Trong vòng một bản nhạc đội nào tìm được nhiều chữ số 7 hơn đội đó sẽ là đội chiến thắng.

          * Trò chơi 2: “Bé nhanh bé khéo”

          Chúng mình sẽ cắm những bông hoa để tặng cho bác nông dân .

          Cô chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm sẽ cắm 3 lảng hoa ,cắm sao cho đẹp và có số lượng là 7.

          Trong vòng một bài nhạc đội nào làm nhanh và đẹp sẽ là đội chiến thắng.